Önbaşvuru Duyurusu

5. “Dr. Akın ÇAKMAKCI Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” Ödülleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) belirli periyodlarla, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezleri seçmekte; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara ödüller vermekte ve seçilmiş olan tezlerin başarı öykülerini yayımlamaktadır.

Bu kapsamda, ödülüne layık görülecek tez için her tez sahibine ve ilgili tez danışmanına aşağıda belirlenen tutarlarda maddi ödül verilecek olup, tezin uygulandığı firmalar da birer plaketle ödüllendirilecek ve basılacak olan başarı öyküleri kitapçığında yer alacaklardır.

(Not: Birden fazla tez danışmanının bulunduğu durumda, ödül ücreti danışmanlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.)

Jüri tarafından seçilecek tez çalışmaları için ödül kategorileri:

Kategori

Tez Sahibi

Tez Danışmanı

1.lik Ödülü

15.000 TL

15.000 TL

2.lik Ödülü

10.000 TL

10.000 TL

3.lük Ödülü

7.500 TL

7.500 TL

BAŞVURU ŞARTLARI:

Ödül için başvuruda bulunulan yüksek lisans/doktora tezlerinde,

Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,

Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,

Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması, koşulları aranmaktadır.

BAŞVURU SÜRESİ:

Yukarıdaki koşulları yerine getiren tezlerin sahiplerinin, buradan indirebilecekleri ön başvuru formunu doldurarak en geç 27 Şubat 2015 Cuma günü akşam 18:00’e kadar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat: 5-6 06800 Bilkent, ANKARA adresine elden/posta/kargo ile ya da (312) 265 02 62’ye faksla iletmeleri, elektronik kopyalarını da tezodulu@ttgv.org.tr adresine eposta ile göndermeleri gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Yapılacak değerlendirme sonucunda ön başvuru aşamasını geçen tezlerin sahiplerinden en fazla bir ay içerisinde daha detaylı bir başvuru formunu doldurmaları istenecektir.

Gerçekleştirilecek Hakem Değerlendirmelerinin ardından, belirlenecek Jüri tarafından ödül kazananlar belirlenecektir. Ödüller Kasım 2015'te gerçekleştirilecek bir törenle takdim edilecektir.

Ön Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız...

Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız...

ÖNGÖRÜLEN TAKVİM:

Ön Başvuruların Sona Ermesi

27 Şubat 2015

Ön Başvuruların İncelenerek Uygun Bulunan Başvurulardan Son Başvuruların İstenmesi

16-20 Mart 2015

Son Başvuru Dosyalarının Hazırlanması ve TTGV’ye Teslimi

30 Nisan 2015

Başvuruların Bağımsız Hakemlerce Değerlendirilmesi

Mayıs-Haziran 2015

Jüri Değerlendirmesi

Ağustos 2015

Ödül Töreni

Kasım 2015