Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri

Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş Ödülü ilk kez 2001 yılında düzenlenmiş ve kurumsallaşması için, bütün içten isteklere karşın, yeni bir adım atılması ancak bugün mümkün olabilmiştir.

Ödülün isminde iki öğe bulunuyor: Akın Çakmakcı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği. Merhum Akın Çakmakcı ülkemiz sanayi ve iş hayatına mühendis ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet ettikten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak çok değerli katkılarda bulunmuştur. Daha sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreterliği'ni kabul eden sevgili Akın Çakmakcı'nın zamanında Vakıf büyümüş, hizmet çeşitlerini artırmış, ülkemizin teknoloji geliştirme çalışmalarında önemli bir konuma gelmiştir. Vakıf Genel Sekreterliği sırasında YÖK Üyeliği de yapan Akın Çakmakcı, Tez ve Kuruluş Ödülü etkinliğinin de fikir babasıdır.

Yukarda sayılan önemli hizmetleri dışında Akın Çakmakcı tam anlamı ile kendine özgü bir insandı. Çelebi kişiliği, her yaşta ve seviyede insanla kolayca ilişki kurabilmesi, yardım severliği, nüktedanlığı ile her ortamda dikkat çekerdi. Kendisini sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.

Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ), bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından olup, üniversiteler ile firmalar arasında uzun süreli ve etkin bir ilişki kurulması esasına dayanır.

Sanayi devriminin oluşturduğu zemin üzerinde kurulan ÜSİ, bilim tabanlı teknolojiye geçiş ve bilim-teknoloji sarmalındaki etkileşimle gelişmiştir. Günümüzde ise, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında güçlü olmak ihtiyacı, teknoloji gelişiminin hızlanması, temel araştırmalar için gerekli yatırımların büyüklüğü ve nihayet öğrenci istek ve eğilimleri ÜSİ'yi zorunlu kılmaktadır.

Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş Ödülü etkinliği üniversitelerimizde gerçekleştirilen
Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Bunun kurumsallaşarak sürdürülmesi için gerekli çaba gelecekte de sürdürülecektir.

Dr. T. Fikret YÜCEL
TTGV Yönetim Kurulu Eski Başkanı